Kedves Olvasó!

A leghűségesebb város tisztelegve Széchenyi emléke előtt, soproni szobrán magyarul, németül, horvátul és angolul kőbe véseti a hazaszeretetről vallott gondolatát.

„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

(részlet Széchenyinek 1846-ban, az Akadémia decemberi ülésén elhangzott beszédéből)

Célunk Széchenyi szellemén keresztül felhívni mindannyiunk figyelmét a hazaszeretet fontosságára, amit betűvédnökségi programunkon keresztül kívánunk elérni.

Mindannyian tudjuk, hogy a közösség építőkövei az azt alkotó emberek: az egyén életének értelmét közösségének, tágabb értelemben nemzetének fenntartása jelenti. Ugyanúgy, ahogy az emberi sejt létének értelmét is az egységes egész, az ember szolgálata jelenti. Önmagukban a betűk értelmetlenek: értelmet csak egymás mellé leírva, szavakat alkotva, gondolattá válva nyerhetnek.

Szülőföldünk közösségének is célt, értelmet az ad, ha testvér közösségeink megfogva egymás kezét, összekapaszkodva-vállvetve együtt szolgálhatják az egyet, az egészt: nemzetünket és hazánkat.

Ennek az igazságnak szimbolikus kifejezője a betűvédnökség, amellyel – ahogy Széchenyi is mindnyájunké –, minden betűnek lehet akár több őrzője is, akik erejükhöz, tehetségükhöz mérten részesei lehetnek a hazaszeretet fontosságát hirdető programunknak. E gondolatból következően lehetőséget adunk arra is, hogy csoportok, közösségek – az egyéni védnökökre vonatkozó feltételekkel megegyezően – szintén vállalhassanak védnökséget egy-egy betű felett. Így családok, társaságok, munkahelyi kollektívák, iskolai osztályok, baráti körök és más szerveződések is kinyilváníthatják tiszteletüket Széchenyi szelleme és alkotó munkája iránt.

A kezdeményező Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet a szobor megújításához kapcsolódóan támogatni fogja a Soproni Széchenyi István Gimnáziumot is, amely megemlékezve névadója születésének 225. évfordulójáról egy, az egész Kárpát-medence középiskolás ifjúságára kiterjedő Széchenyi-vetélkedőt szervez.

A közös összefogással megújított szobrot Széchenyi István születésének 225. évfordulóján, 2016. szeptember 21-én fogják ünnepélyes keretek között közösen felavatni és átadni a nagyközönségnek.

E célok jegyében reméljük, kérjük és várjuk szülőföldünk és az egész Kárpát-medence polgárainak támogatását!

Kedves Olvasó! Legyen Ön is a hazaszeretet szent lángjának védelmezője, a 870 aranyozott betű egyikének őrzője, a betű védnöke!

a program szervezői