Az 1997. évi felújítás

A Széchenyi-szobor 1997. évi felújításának kezdeményezői a közjóért tenni és áldozni kész soproni polgárok voltak.

A millennium idejére, 1897-ben Mátrai Lajos szobrász és Hild Lipót soproni kőfaragó munkájának eredményeként elkészült szobor 1997-ben már felújításra szorult. A felújítás gondolatát támogató és kezdeményező négy soproni vállalkozó, Perkovátz Tamás, Dömötöri László, Dömötöri Sándor és Németh Lajos a szobor díszkivilágítását is saját erőből támogatták. A szobor felújításának tervét más soproni vállalkozók, szakemberek, restaurátorok is segítették.

A Raffensperger kertészet vállalta a szobor környezetének kialakítását, a növényzet telepítését.

Az 1997. szeptember 20-án megtartott nagyszabású centenáriumi ünnepséget - számos köszöntő és ünnepi beszéd elhangzása után- a Soproni Szimfónikusok koncertje zárta Dárdai Árpád karnagy vezényletével.

Az ünnepség meghívottainak sorában a felújítási munkálatokban aktívan részt vállaló vállalkozókon, tudósokon és közművelődési szakembereken kívül kitüntetett vendégek is részt vettek: a Széchenyi-családot képviselték Széchenyi Mihály (Bécs) és Széchenyi István (München) is.

Az ünnepséget dr. Gimesi Szabolcs polgármester köszöntő beszéde nyitotta meg. dr. Kubinszky Mihály professzor ünnepi beszédét követően dr. Környei Attila, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum igazgatója mondta el gondolatait a Széchenyi-kultuszról. Kitért beszédében a Széchenyi Kör Egyesület (1975) és a Széchenyi Emlékbizottságok (1990) létrehozására, valamint a Széchenyi Emlékév célkitűzéseire és számos eseményére is.

Sopron városának és a soproni polgároknak különösen kiemelt kötelessége Széchenyi István életművét, munkásságát, gondolatait ápolni, széles körben ismertté tenni. E munkában nagy szerepet vállaltak a Széchenyi nevét viselő gimnázium tanárai és diákjai, s minden Széchenyi Istvánt tisztelő lakos.

A tisztelgők soraiban Sopron város elöljárói, a különböző intézmények vezetői, és a szűkebb pátria településeinek polgármesterei is elhelyezték koszorúikat.

Sarkady Sándor költő, író, a centenáriumi ünnepség alkalmából kiadott „Emléklap a soproni Széchenyi-szobor felújítására” című kiadványban összefoglalta a szobor felújítási munkálatainak rövid krónikáját, s csatolták a füzetben Széchenyi István intelmeit Béla fiához, amelyeket döblingi tartózkodása idején írt.

Az Emléklap szerkesztését és kiadását a Hillebrand Nyomda vállalta. Soproni képzőművészek: Kovács-Gombos Gábor, Szakál Ernő és Renner Kálmán, valamint Adorján Attila, Csibi Szilvia és Lobenwein Tamás fotóművészeink munkái díszítik az 1997. évi ünnepi kiadványt.