a hazaszeretet azon szent láng, melyért,
bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is
azt a világ hidegen számító cosmopolitái,
nincs mit pirulnunk, mert legtöbb magasztos
cselekedet mégis innen vette, innen veszi,
és innen fogja venni a földön eredetét.