A soproni Széchenyi-szobor megújításának célja és eszköze

A szobor megújításának célja: Széchenyi szellemén keresztül felhívni mindannyiunk figyelmét a hazaszeretet fontosságára.

A megvalósítás eszköze az alábbiakban ismertetett betűvédnökségi program.

„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

(részlet Széchenyinek 1846-ban, az Akadémia decemberi ülésén elhangzott beszédéből)

A soproni Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet alakuláskor választott jelmondata a fenti Széchenyi-idézet. Hatodik születésnapján, 2015. szeptember 29-én elhatározta, hogy megújítja a legnagyobb magyar soproni szobrát: a szobor talpazatán található négy gránitlapot kicserélteti újakra, és 24 karátos arany betűkkel felvéseti rájuk magyarul, németül, horvátul és angolul Széchenyinek ezt, a hazaszeretetről vallott gondolatát. Az első három nyelv emlékeztet arra, hogy az itt élők testvéri közössége formálta és tette méltán Európa-hírűvé térségünket: Sopronban és annak jelenlegi határokon átnyúló természetes vonzáskörzetében, az egykor volt Sopron-vármegyében, évszázadok óta természetes a magyar, a német és a horvát megszólalás. A negyedik választott nyelv, az angol pedig Széchenyi Anglia iránti tiszteletére utal – mint tudjuk, reformterveihez a legtöbb ihletet ottani útjaiból merítette. A szervezők elhatározták, lehetővé teszik mindazoknak, akiknek fontos a haza szeretete, hogy részeseivé válhassanak a megvalósulásnak. Ennek eszköze az alább ismertetett betűvédnökségi program. A közös összefogással megújított szobrot Széchenyi István születésének 225. évfordulóján, 2016. szeptember 21-én fogják ünnepélyes keretek között közösen felavatni és átadni a nagyközönségnek.

 

BETŰVÉDNÖKSÉG

Mindannyian tudjuk, hogy a közösség építőkövei az azt alkotó emberek: az egyén életének értelmét közösségének, tágabb értelemben nemzetének fenntartása jelenti. Ugyanúgy, ahogy az emberi sejt létének értelmét is az egységes egész, az ember szolgálata jelenti. Önmagukban a betűk értelmetlenek: értelmet csak egymás mellé leírva, szavakat alkotva, gondolattá válva nyerhetnek.

Szülőföldünk közösségének is célt, értelmet az ad, ha testvér közösségeink megfogva egymás kezét, összekapaszkodva-vállvetve együtt szolgálhatják az egyet, az egészt: nemzetünket és hazánkat.

Ennek az igazságnak szimbolikus kifejezője a betűvédnökség, amellyel – ahogy Széchenyi is mindnyájunké –, minden betűnek lehet akár több őrzője is, akik erejükhöz, tehetségükhöz mérten részesei lehetnek a hazaszeretet fontosságát hirdető programunknak. E gondolatból következően lehetőséget adunk arra is, hogy csoportok, közösségek – az egyéni védnökökre vonatkozó feltételekkel megegyezően – szintén vállalhassanak védnökséget egy-egy betű felett. Így családok, társaságok, munkahelyi kollektívák, iskolai osztályok, baráti körök és más szerveződések is kinyilváníthatják tiszteletüket Széchenyi szelleme és alkotó munkája iránt.

E betűvédnökségi mozgalomban a kőbe vésett Széchenyi-idézet négy táblájának összesen 870 betűje fölött védnökséget vállalhatnak mindazok, akik céljainkkal nemcsak egyetértenek, hanem anyagilag is áldozatot vállalnak a szobormegújítás munkájában. A megújítást anyagilag is támogató „Védnökök” számára oklevelet állítunk ki a magánszemély, a cég, vagy a közösség nevére. Ugyanakkor azzal is beírják nevüket annak a szobornak a történelmébe, amelyet a Legnagyobb Magyar tiszteletére a fővárosi után másodikként emelt a nemzet, hogy a talapzatba elhelyezett, az utókornak szánt dokumentumokban is szerepelni fognak.

A kezdeményező Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet a szobor megújításához kapcsolódóan támogatni fogja a Soproni Széchenyi István Gimnáziumot is, amely megemlékezve névadója születésének 225. évfordulójáról egy, az egész Kárpát-medence középiskolás ifjúságára kiterjedő Széchenyi-vetélkedőt szervez.

E célok jegyében reméljük, kérjük és várjuk szülőföldünk és az egész Kárpát-medence polgárainak támogatását!

Kedves Olvasó! Legyen Ön is a hazaszeretet szent lángjának védelmezője, a 870 aranyozott betű egyikének őrzője, a betű védnöke!